torsdag 29. desember 2011

KJEMPE TILBUD.


Tilbud til fotoklubbens medlemmer !
Ved kontakt til T&T Nature Adventures og Terje Sylte får fotoklubbens medlemmer låne rovfuglskjul med muligheter for kongeørn, havørn, hønsehauk og mårskjul til redusert pris. Normalpris for leie er 1500,- men klubbens medlemmer får rabatt å leier skjulet for 1000,- pr.dag pr.person. Da med 100 % garanti at dere får rovfugl eller mår. Låner også ut objetiv gratis om noen måtte trenge dette til formålet.Skjulene ligger på Hoem i Fræna og i Julsundet.

 T&T Nature Adventures
 
tersylte@online.no
TLF : 91390725


lørdag 3. desember 2011

NOVEMBERKONKURANSEN

                        NÅ MÅ DERE FÅ UT FINGERN OM DERE SKAL VÆRE MED  !!!!!!!!!!
                                                                      
                                                                          NR.1
                                                                          NR.2


                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                 

                                                                              NR.3

                                                                         

                                                                                 NR.4

                                                                             NR.5
                                                                   NOBODY" HOME


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NR.SEX

                                                                           

                                                                           

                                                                             NR.7

                                                                                                                                                         NR.8

                                                                


                                                                           NR.9
             
                                                                     
                                                                         NR.10

                                                                      BILDILLA    


NR.11